Faaliyet Alanlarımız

Tazminat Hukuku

İş, Trafik, Sağlık ve Hizmet gibi bir çok alanda tazminat hukukuna dair her konuda gerekli hukuki sü...

Gayrımenkul Hukuku

Kentsel dönüşüm, kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, tapu iptali ve tescili gibi gayrimenkul huku...

Ceza Hukuku

Ceza hukukunun her aşamasının çok önemli olduğu bilinci ile müvekkillerimize hazırlık safhasından ba...

İş Hukuku

Türk İş Hukukundan kaynaklı tüm konularda alanında çok fazla tecrübeye sahip olan uzmanlarımız taraf...

İdare ve Vergi Hukuku

Bireylerin ve ticaret ile uğraşanların devlet idaresiyle karşı karşıya kaldığı hukuki durumların çöz...

İcra ve İflas Hukuku

Her türlü borçlu ve alacaklı ilişkisinden doğacak hukuki ihtilaflarda danışmanlık ve avukatlık hizme...

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Karşılaşılan problemlere özgün çözümler sunmanın yanı sıra önleyici hukuk danışmanlığı yapılarak şir...

Aile Hukuku

Boşanma, velayet, tanıma ve tenfiz davaları, vasi tayini, edinilmiş malların tasfiyesi, evlilik sözl...