Hakkımızda

Nokta Hukuk Bürosu 2003 yılında avukat Fatih Çetin tarafından kurulmuştur. Kurulduğu ilk günden beri uzman, özgün ve yenilikçi kadrosuyla bir çok alanda hukuki danışmanlık vermektedir.
Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin gayrimenkul, miras ve aile hukukuna ilişkin sorunlarının yanı sıra bankacılık, ticaret hukuku, sözleşmeler hukuku, iş hukuku, icra hukuku konularında da danışmanlıktan dava sonuçlanıncaya kadar olan her türlü prosedürde profesyonel destek sağlamaktadır.
Nokta Hukuk Bürosu; avukatları, stajyer avukatları, idari personeli ve dışarıdan destek veren kendi alanlarında uzman danışmanları ile müvekkillerine en iyi, en verimli ve en hızlı çözümleri sağlamayı amaç edinmiş olan genç ve dinamik yapısı ile hizmet vermektedir.
Nokta Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize daha iyi ve daha hızlı hizmet sunabilmek amacıyla güncel teknolojiyi takip ederek hukuk ile ilgili olan bir çok yazılımı etkin biçimde kullanmaktayız.
Yoğun çalışma programı gerektiren Banka bireysel ve kurumsal kredi dosyaları ile kredi kartı dosyaları takibi güçlü teknolojik altyapımız sayesinde çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılarak gerek zaman kazanımı gerekse hızlı dosya infazı sağlanmaktadır.
Nokta Hukuk Bürosu, mesleki gizlilik prensibine azami önem vermektedir. Müvekkillerimizin menfaatiyle çatışmaya neden olabilecek üçüncü kişilerin vekilliğini yapmamaktadır.

Nokta Hukuk

Faliyet Alanları

Tazminat Hukuku

İş, Trafik, Sağlık ve Hizmet gibi bir çok alanda tazminat hukukuna dair her konuda gerekli hukuki sü...

Gayrımenkul Hukuku

Kentsel dönüşüm, kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, tapu iptali ve tescili gibi gayrimenkul huku...

Ceza Hukuku

Ceza hukukunun her aşamasının çok önemli olduğu bilinci ile müvekkillerimize hazırlık safhasından ba...

İş Hukuku

Türk İş Hukukundan kaynaklı tüm konularda alanında çok fazla tecrübeye sahip olan uzmanlarımız taraf...

İdare ve Vergi Hukuku

Bireylerin ve ticaret ile uğraşanların devlet idaresiyle karşı karşıya kaldığı hukuki durumların çöz...

İcra ve İflas Hukuku

Her türlü borçlu ve alacaklı ilişkisinden doğacak hukuki ihtilaflarda danışmanlık ve avukatlık hizme...

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Karşılaşılan problemlere özgün çözümler sunmanın yanı sıra önleyici hukuk danışmanlığı yapılarak şir...

Aile Hukuku

Boşanma, velayet, tanıma ve tenfiz davaları, vasi tayini, edinilmiş malların tasfiyesi, evlilik sözl...

Ekibimiz

Güçlü Ve Dinamik Kadromuz

Av. Fatih ÇETİN

Kurucu Avukat

2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Avukatlık stajı ve askerlik görevinden sonra 2004 yılında Nokta Hukuk Bürosunu kurmuştur.
2010-2011 Yüksek Lisans eğitimi almıştır. İcra Hukuku, Banka takip hukuku, Ticaret Hukuku Mevzuatı, İflas erteleme, Gayrimenkul ve Aile Hukuku Uzmanlık alanıdır. Sosyal faaliyetlerde aktif olarak çalışmakta , değişik cemiyet, dernek ve vakıflarda üyelik ve yöneticilik görevini sürdürmektedir.

Av. Fatih ÇETİN Kurucu Avukat

Av. Selim ZENGİN

2006 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2007 yılında avukatlık stajını tamamlamıştır. Ticaret Hukuku, İcra Hukuku mevzuatı konusunda uzmandır.
2008 yılında büromuza katılmış Hukuk Büromuzun ortaklarındadı

Av. Selim ZENGİN

Av. Mehmet Necati SERİN

1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Avukatlık stajı ve askerlik görevinden sonra 2003 yılında meslek hayatına atılmış, icra hukuku, ticaret hukuku ve ceza hukuku alanında uzmanlaşmıştır.
Çeşitli dernek ve cemiyetlerde başkanlık ve yöneticilik yapmıştır.

Av. Mehmet Necati SERİN
Danışmak istediğiniz bir konumu var?

Bizimle İletişime Geçin

"Binlerce Kilometrelik Bir Yolculuk Bile Tek Bir Adımla Başlamak Zorundadır." - Lao-Tzu

Nokta Hukukta Kariyer

Makaleler

Makaleler

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’DA LAYİHALAR TEATİSİ VE ÖN İNCELEME HÜKÜMLERİ / Av.Fatih ÇETİN İstanbul-2013

6100sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK), 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş, medeni usul hukukumuza birçok yenilik getirmiştir. Ön İnceleme müessesi, hukuk yargılamasına getirilen yeniliklerin en önemlilerindendir.

Ön inceleme müessesenin kabulü ile yazılı yargılama usulünün aşamaları; 1) Dilekçeler aşaması, 2) Ön İnceleme Aşaması, 3) Tahkikat Aşaması, 4) Sözlü Yargılama aşaması ve 5) Hüküm verilmesi aşaması şeklini

Devamı...

İFLASIN ERTELENMESİ / Av.Fatih ÇETİN İstanbul-2010

“Ekonominin etkin ve verimli olarak işleyebilmesi için, her şeyden önce, işletmelerin verimli bir şekilde çalışmaları, borçlarını ödeyebilecek ve alacaklarını tahsil edebilecek durumda olmaları lazımdır. Ekonomik düzende, rekabet edemeyen işletmeler ve girişimciler daima mevcut olacaktır. Sosyal ve ekonomik koşullardaki değişiklikler nedeniyle, aslında ekonomik hayatlarını devam ettirmesi mümkün olan bazı ticarî işletmeler ,

Devamı...

VİYANA SÖZLEŞMESİNDE “ULUSLARARASI” KAVRAMI VE UNSURLARI / Av.Fatih ÇETİN İstanbul-2011

Globalleşen Dünyada Uluslararası ticaret gelişmekte, doyası ile uluslararası satım sözleşmelerinin önemini artmaktadır. Uluslararası ticaret, hukuk sistemleri çok farklı olan ülkeler arasında da yapılmakta bu şekilde tarafların satımdan kaynaklanan uyuşmazlıklarda bazı belirsizliklerle karşı karşıya kalmasına sebep olmaktadır. Farklı ülkeler arasındaki satımdan kaynaklanan uyuşmazlıklarda hangi hukuk sistemi uygulanacaktır? Bu belirsizlik hukuki güvenliğin sağlanmasını engellemekte ve

Devamı...

MALVARLIĞI VE TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ

Malvarlığı ve işletmenin devri, ticaret hayatında şartların ortaya çıkardığı bir gerekliliktir. Ticari işletme, iktisadi değer ve özel malvarlığıdır. Çeşitli sebeplerle işletmenin devri söz konusu olabilir. Çoğu durumda ortaya çıktığı üzere ekonomik sorunlar nedeni ile devir olabileceği gibi, çeşitli yararlar sağlamak amacıyla örneğin yeni veya daha büyük iş kurmanın getireceği nakit ihtiyacını karşılamak gibi değişik saiklerle devir yapılabilmektedir.

Devamı...