Aile Hukuku

Aile Hukuku

Boşanma, velayet, tanıma ve tenfiz davaları, vasi tayini, edinilmiş malların tasfiyesi, evlilik sözleşmeleri, Uluslar arası çocuk kaçırma ve velayet hakkının ihlali, aile birleşimi ve aile hukuku ile ilgili diğer tüm konularda büromuzun bilfiil tecrübesi bulunmaktadır.