Makaleler

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’DA LAYİHALAR TEATİSİ VE ÖN İNCELEME HÜKÜMLERİ / Av.Fatih ÇETİN İstanbul-2013

6100sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK), 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş, medeni usul hukukumuza birçok yenilik getirmiştir. Ön İnceleme müessesi, hukuk yargılamasına getirilen yeniliklerin en önemlilerindendir.

Ön inceleme müessesenin kabulü ile yazılı yargılama usulünün aşamaları; 1) Dilekçeler aşaması, 2) Ön İnceleme Aşaması, 3) Tahkikat Aşaması, 4) Sözlü Yargılama aşaması ve 5) Hüküm verilmesi aşaması şeklini

Devamı...

İFLASIN ERTELENMESİ / Av.Fatih ÇETİN İstanbul-2010

“Ekonominin etkin ve verimli olarak işleyebilmesi için, her şeyden önce, işletmelerin verimli bir şekilde çalışmaları, borçlarını ödeyebilecek ve alacaklarını tahsil edebilecek durumda olmaları lazımdır. Ekonomik düzende, rekabet edemeyen işletmeler ve girişimciler daima mevcut olacaktır. Sosyal ve ekonomik koşullardaki değişiklikler nedeniyle, aslında ekonomik hayatlarını devam ettirmesi mümkün olan bazı ticarî işletmeler ,

Devamı...

VİYANA SÖZLEŞMESİNDE “ULUSLARARASI” KAVRAMI VE UNSURLARI / Av.Fatih ÇETİN İstanbul-2011

Globalleşen Dünyada Uluslararası ticaret gelişmekte, doyası ile uluslararası satım sözleşmelerinin önemini artmaktadır. Uluslararası ticaret, hukuk sistemleri çok farklı olan ülkeler arasında da yapılmakta bu şekilde tarafların satımdan kaynaklanan uyuşmazlıklarda bazı belirsizliklerle karşı karşıya kalmasına sebep olmaktadır. Farklı ülkeler arasındaki satımdan kaynaklanan uyuşmazlıklarda hangi hukuk sistemi uygulanacaktır? Bu belirsizlik hukuki güvenliğin sağlanmasını engellemekte ve

Devamı...

MALVARLIĞI VE TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ

Malvarlığı ve işletmenin devri, ticaret hayatında şartların ortaya çıkardığı bir gerekliliktir. Ticari işletme, iktisadi değer ve özel malvarlığıdır. Çeşitli sebeplerle işletmenin devri söz konusu olabilir. Çoğu durumda ortaya çıktığı üzere ekonomik sorunlar nedeni ile devir olabileceği gibi, çeşitli yararlar sağlamak amacıyla örneğin yeni veya daha büyük iş kurmanın getireceği nakit ihtiyacını karşılamak gibi değişik saiklerle devir yapılabilmektedir.

Devamı...